Elektro-Magnetna Priroda Svijesti

Pitanje: Osnova svijesti je elektro-magnetna energija, je li to tacno?

Pleade: Da ona je drzi (sadrzi je), elektro-magnetna energija drzi stvari skupa ovdje.

Pitanje: Ovdje, mislite na 3-cu dimenziju (gustocu/denzitet) ili na sve dimenzije, da li je elektro-magnetna energija osnova svijesti u svim dimenzijama ?

Pleade: U 3-ce dimenzionalnoj gustoci, u 3-coj dimenziji (u kojoj vi trenutno postojite). Elektro-magnetna energija se ne ponasa na isti nacin u visim dimenzijama. Postoje drugi zakoni, drugi univerzalni zakoni koji drze i privlace stvari.

Pitanje: Dakle ako je svijest elektro-magnetne prirode, kako je onda ona koncentrisana na individualnom nivou (svako od nas ima svoju svijest, elektro-magnetni valovi putuju kroz razna medija). Da  li su individualne svijesti dio matrice (matrix) koja sadrzi sve individualne svijesti, i ako je tako sto onda cini individualnu svijest odvojenu od drugih.

Pleade: Svijest ne mora imati gustocu/dimenziju, ona se moze projecirati u odredjenu dimenziju. Svijest projecira samu sebe i kreira kroz koncentraciju i fokus energije   kreira iluziju gustoce/ dimenzije. Ona privlaci materiju i daje vam iluziju da su stvari cvrse, one nisu u stvari u cvrstom stanju. Stvari su blize nego recimo ako gledate zrak. Ako gledate recimo u sto(l), molekule su blize zajedno nego recimo u zraku, one su gusce.

Pitanje: Dakle, kako je jedna svijest odvojena od drugih?

Pleade: One nisu odvojene. Postoje pregrade koje su postavljene kao dio igre (dio pravila koja vaze u 3-coj dimenziji). One su postavljene, i mozete ih zamisliti kao val frekvencija koje titraju (i tako pravi frekventnu barijeru/pregradu). To je kao da je postavljen zid i frekvencije (svijesti)  se odbijaju od njega. Tako postoje pregrade koje su dio igre. I gdje se vi nalazite (3-ca dimenzija) odvojenost zaista ne postoji, vi (kao dio 3-ce dimenzije) ste kreirali te filtere u svom umu koji vam kaze da odvojenost postoji. Postoje pregrade koje ste kreirali dok(kako) ste kreirali svoje tijelo, koje vas sprecavaju da vidite. One su energetskog karaktera.

Kako ovo mozemo bolje objasniti. Ovo je u relaciji sa operacionim sistemom.

Pitanje: Ovo mi lici na object oriented programing, postoji osnovna klasa, glavni program sto je ekvivalent  "viseg ja" (higher self) i svaka od inkarnacija/ zivota je instanca te klase, tog "vise ja".

Pleade: Da to su pod-programi. Vi koristite razlicite operativne sisteme u vasem 3-ro dimenzionalnom iskustvu. 3-ca dimenzija je razlicita od svih drugih. Tu imate iluziju vremena, u toj dimenziji i to je konstanta za tu dimenziju. Neki su svijesni da je to iluzija, ali vecina vas ima u svom programu da je to nepromijenljivo. Sta se desava kad procesirate informaciju sa linearne perspektive vi ne vidite druge zivotne linije koje se desavaju, sve te ekstrainformacije o tome da ste vi spojeni sa drugim bicima sve te informacije prodju kroz filter uma. One ne mogu tu biti primljene, one izgledaju kao nepotrebne informacije zbog pravila igre koju igrate.

Sada, kad se dovedete u stanje gdje je vas centar srce (a ne um) to je onda drugi operacioni sistem to je multi-dimenzionalni operacioni sistem. On moze da drzi sve te informacije, vi imate znanje i razumijevanje, vi znate, vi osjecate (siru multidimenzionalnu istinu). vi necete moci to nuzno izraziti koristeci jezik jer da bi ste upotrijebili jezik vi morate da se vratite nazad na operacioni sistem uma, 3-ro dimenzionalni filter. I vi se stalno prebacujete s jednog operacionog sistema na drugi. Neki programi rade na oba operaciona sistema, drugi ne, oni ne mogu da rade na oba. Vi ne mozete funkcionisati na oba operaciona sistema istovremeno, vi morate biti u jednom ili drugom. U kom pravcu idete sada, vi cete se pomjeriti u novi operacioni sistem gdje cete konstantno biti u centru srca, gdje cete konstantno primate sve te multi-dimenzionalne podatke i gdje ce te ih procesirati.

Nazad na "Pleade"